praga-nevezetesseg-kafka-muzeum

A Franz Kafka Múzeum a Moldva partján található, a Károly-hídról is jól láthatóan hirdeti a molinó. A kiállítás életét és munkásságát dolgozza fel.
Prága, szülői ház, válaszfalak
Prága volt Kafka életének fő színtere, túlnyomórészt az Osztrák-Magyar Monarchia részeként. A tárlat első termét a város atmoszférájának, az író gyermekkorának és Prágához fűződő viszonyának szentelték. Hangsúlyos téma a városban meghúzódó láthatatlan határvonalak valamint az író és apja közötti áthatolhatatlan szakadék párhuzama. Prága a 19. század végén, a 20. század elején egy a cseheknek, németeknek és zsidóknak is otthont adó város, ahol azonban a különböző nemzetek, kultúrák és vallások válaszfalakat emelnek az emberek között. Kafka minden értelemben kívülállónak érezte magát, nem volt cseh, nem volt német, de nem érezte magát a zsidó közösséghez tartozónak sem. A szülői házból hozott sérülésekre beszélgetések, naplórészletek derítettek fényt. Apja kis Ravacholnak szólította, ami gyakorlatilag a gátlástalan gonosztevő szinonimájának számított a korban, ugyanis a fent nevezett személy egy francia anarchista és terrorista volt.
Kettős élet
A kiállítótér zegzugos, a terem nagy részéből nem is észrevehető, szűk átjárókkal összekötött termei hozzájárulnak a hangulatteremtéshez, az életút szimbolikus bejárásához.
Kafka hamar kényszerpályára kényszerült, jogászként végzett, és hivatali munkát végzett egy biztosítótársaságnál. Innentől kezdve kettős életet élt: nappal a munkahelyén, munka után az írásnak szentelte minden idejét. (Nem példa nélküli ez az életmód, gondoljunk csak E. T. A. Hoffmannra!) Saját maga is hamar megérezte, ez a terhelés fel fogja emészteni, ugyanakkor az íráshoz fontos élményanyagot jelentett az ipari társadalom visszásságaiba való betekintést nyújtó állás.
A munkásokat ért baleseteket megelőzendő, számos rajzos használati útmutatót és figyelmeztetést készített. Saját írásainak margójára is számos skiccet csinált.
Rajzai a múzeumban animációk formájában elevenedtek meg az aktatároló szekrényekkel berendezett terem kivetítőjén.