Stra­ho­vi ko­los­tor

latnivalok-praga-strahov

A Strahovi kolostor amely mára egyik legfontosabb látnivalója lett Prágának, a Prágai várnak.

A Stra­ho­vi ko­los­tort (csehül: Stra­hovský klášter) 1140-ben ala­pí­tot­ta II. Vla­dis­lav fe­je­de­lem a pre­mont­rei rend szá­má­ra. A premontrei egy római katolikus kanonok rend, amelyet Szent Norbert alapított 1121-ben. Norbertinusokként vagy fehér kanonokokként is ismerik őket. A kolostor sokáig versengett méretével és befolyásosságával a Prágai várral. A Strahovi kolostor története lényegében a folyamatos újrakezdések története, ugyanis először a huszita háború, majd a harminc éves háború, és végül a kommunista diktatúra miatt lehetetlenült el a működésük. A kommunista időkben a kolostort be is zárták, és sok szerzetest bebörtönöztek. A rend végül csak 1990-ben térhetett vissza, és 1994-re már el is készültek a meglehetősen költséges helyreállítással, hogy azóta folyamatosan fogadják a látogatókat.

latnivalok-praga-strahov
Strahovi kolostor

A mo­nu­men­tá­lis épü­let­tömb­höz a ko­los­to­ron kí­vül két temp­lom, va­la­mint az apát­sá­gi épü­let és a barokk könyv­tár tar­to­zik. A könyvtár polcain közel 200 000 könyv, 3 000 kézirat, 1500 ősnyomtatvány sorakozik, köztük több értékes magyar vonatkozású kézirat és könyvritkaság is megtalálható. A könyvtárat egy főleg teológiai és egy jórészt filozófiai témájú barokk csarnok alkotja, melyeket egy folyosó köt össze.

Az első teremben, vagyis a történelmi rész bejáratánál a természettudományokkal és a tengeri állatvilággal ismerkedhetünk. 
 Az egyik legérdekesebb kötet a Strahovi Evangélium fakszimiléje. A 860 körül keletkezett kézirat. A könyvtár még számos egyedi alkotást őriz, amelyek közül ugyancsak kiemelkedik a Visehradi kódex. Ez egy 1085-ből származó és gazdagon illuminált latin nyelvű evangeliárium, amelyet valószínűleg az első cseh király, Vratislav megkoronázása alkalmából készítettek.
 
A könyvtár két termébe – a kötetek megóvása érdekében – csak bekukkanthattunk, de így is varázslatos látványban lehetett részünk. Fotózni csak fotójeggyel lehet.

A Strahovi kolostor lakói az egyszerű életmód mellett, sört is főztek. Az ud­varban ta­lál­juk a pre­mont­re­i­ek ma is működő serfőzőhá­zát. Itt készül 2001.től,  a Norbert nevű, 14 fokos barna sör. 

A Strahovi kolostor legjelentősebb épülete a Szűz Má­ria apát­sá­gi temp­lom (chrám Na­ne­bev­ze­tí Panny Ma­rie), mely ro­mán stí­lu­sú ba­zi­li­ka­ként épült a 12. szá­zad­ban. Vég­le­ges, ba­rokk ar­cu­la­tát 1627-ben kap­ta, ek­kor  épült két tor­nya is. amelynek az orgonáján elmondások szerint Mozart is játszott 1787-ben. A templom különösen fontos szerepet tölt be a rend történetében, ugyanis 1627-ben ide hozták át Szent Norbert földi maradványait Magdeburgból.

Helló Prága– Prága látnivalói, amiket kötelező megnézni. Amennyiben tetszett a Strahovi kolostor bejegyzés, és magyar nyelvű idegenvezetéstsörtúrát szeretnél rendeli oldalunkon megteheted!

Booking.com
Cím

Strahovské nádvoří 301/10, Hradčany, 118 00 Praha-Hradčany-Praha 1

Nyitva tartás

10:00 AM – 22.00 PM
Hétfő – Vasárnap

Megközelítés

22-es, 23-as villmos, Pohorelec megálló

Comments are closed.